Hva betyr LASER?

Det er en forkortelse og står for Light Amplification by Stimulated Emitted Radiation. Dvs lysforsterkning av stimulert utsendt stråling.

En \"LASER\" er en maskin som er konstruert slik at den kan produsere dette \"forsterkete\" lyset (med tallrike exciterte fotoner) som er av en bestemt bølgelengde (monokromatisk), og i samme fase (koherent) samt evt. med parallelle stråler (kollimert).

Vi tilbyr to forskjellige seksjoner innen hudlaser:

Fotona hudlaser
Candela hudlaser
Andre hudlasere

 

FØLG OSS GJERNE PÅ NY FACEBOOK-SIDE:  facebook.com/strommenlaser/

banner-forside FB